Säker asbestsanering med Arbetmiljöverkets regler

Vid en asbestsanering måste säkerheten stå i fokus då det finns stora hälsorisker vid sanering av asbest. För företag som ska sanera asbest krävs ett särskilt tillstånd för att säkerställa att arbetet går till på ett säkert sätt och att avfallet tas om hand korrekt.

Faran med asbest

Asbest i byggmaterial förbjöds för många år sedan men än i dag är det många fastigheter som fortfarande har kvar asbesthaltigt material. Förbudet tillkom när man upptäckte de risker som finns med att andas in de fibrer som frigörs när materialet går sönder. Det damm som bildas när asbesthaltigt material rivs kan tränga ner i lungorna och leda till ett flertal allvarliga sjukdomar där ibland cancer. Av den anledningen är det extra viktigt att man är försiktig vid rivning. Om man bor i ett äldre hus kan det finnas anledning att föra en asbestinventering och ta hjälp med en asbestsanering om det finns asbesthaltigt material man har tänkt riva.

Säker asbestsanering

Arbetsmiljöverkets regler och föreskrifter för hur en sanering av asbest ska gå till är till för att skydda från de farliga fibrer som frigörs vid rivning. Många företag som erbjuder tjänster inom asbestsanering lever inte upp till kraven från Arbetsmiljöverket. I och med att det är riskfyllt med saneringen är det viktigt att som privatperson se till att arbeta med ett företag som är seriöst och har de rätta kunskaperna.

Miramix personal har full behörighet för sanering av asbest och bär alltid skyddsutrustning Varje gång de lämnar arbetsplatsen passerar de en sluss. Miramix tar säkerheten vid asbestarbeten på största allvar, både för medarbetarnas och kundernas skull.

 

Kontakta Miramix om du behöver hjälp med rivning av asbest i Stockholm.

 

Nyhetsarkiv

 • Viktigt att följa föreskrifterna för asbestsaneringar

  Att utsättas för asbest kan innebära en rad risker för hälsan, bland annat kan det i värsta fal bidra till livshotande sjukdomar. Att följa arbetsmiljöverkets föreskrifter vid en asbestsanering kan på det viset vara livsviktigt.

 • Så mycket kostar asbestsanering

  En fråga som kommer upp i samband med att man behöver ta hjälp med en asbestsanering i Stockholm är vad en asbestsanering egentligen kostar. Kostnaden för att sanera asbest kan skilja sig från fall till fall.

 • Asbestsanering kräver försiktighet

  Något som man kanske har hört talas om är att en asbestsanering kräver försiktighet och rätt kunskap, men varför krävs egentligen försiktighet?

 • Tid att boka höstens asbestsanering

  Vi är nu snart inne i september månad och hösten är snart här. För att få den hjälp som man vill ha med asbestsanering i Stockholm i höst har nu tiden kommit att boka in sin hjälp.