Asbestprov

Behöver du hjälp med att testa och analysera asbestförekomst?

Asbest förekommer fortfarande i många äldre byggnader. Detta beror på att asbest användes fram till 70-talet och var väldigt populärt på grund av sitt slitstarka material. Om man råkar riva upp asbesten kan det orsaka allvarliga skador på vår hälsa. Se därför till att ta reda på asbest genom ett asbestprov. 

 

Här kan ett asbestprov behövas

 

Enligt arbetsmiljöverket måste asbestprov och asbestinventering göras i byggnader där risk för asbest kan förekomma. Visar det sig att material innehåller asbest kan sanering av asbest bli aktuellt. För att hantera en asbestsanering bör personalen vara certifierad med rätt kompetens. Anledningen till att detta beror på att asbest är ett farligt ämne och andas man ned asbestfibrer i lungorna kan det leda till lungsjukdomar.

 

Nu förtiden är det totalförbjudet att använda asbest i material till byggen. Det går dock fortfarande att hitta sen tidigare användning då det var tillåtet. Man kan exempelvis ofta hitta det i villor och andra typer av byggnader. Asbest brukar även förekomma i en hel del material såsom i brandisolering, mattlim, asfaltlim, kakelfog och i fönsterbänkar.

 

Vad krävs för en asbestanalys?

 

Misstänker du asbest i ditt hus bör du höra av dig direkt. Det är viktigt att man hör av sig innan man råkar röra asbesten så att det tas hand om på rätt sätt. För att ta reda på vart asbest befinner sig börjar man med en asbestanalys och sedan en asbestprovtagning på material som med störst sannolikhet kan innehålla asbest.

 

Kontakt

 

Miramix hjälper dig med både asbesttest och den efterföljande saneringen av asbest. För att hantera asbest krävs rätt expertis och noggrannhet. Kontakta Miramix om du behöver hjälp med att utföra asbestprov eller en asbestanalys. Miramix har en lång erfarenhet av dessa typer av arbeten och är verksamma i hela stor Stockholm men främst i söderort.

Nyhetsarkiv

  • Sanering av eternittak

    Eternit är ett material som är gjort på cement och materialet asbest som var vanligt förekommande i byggmaterial fram till 1982, då det sedan förbjöds.

  • Sanering av eternit 

    När man talar om eternit så talar man oftast kring dess negativa påverkningar.