Var finns asbest?

Asbest finns i många typer av material.


Att asbest förekommer som väggbeklädnad i form av eternitplattor och på tak känner många till, men det kan också förekomma på många andra platser som inte är lika allmänt kända. Ofta förkommer asbest i hus som är byggda eller som har genomgått en renovering under 50-, 60- och 70-talet. Under denna period kände man inte till hälsoriskerna med asbest och det användes därför flitigt på grund av dess värdefulla tekniska egenskaper.

Först krävs det en analys för att se om det finns asbest i materialet. Detta sker med hjälp av ljusmikroskop. Eftersom alla fibrer har olika utseende och ljusbrytning så kan man hitta asbest och även vilken sort det handlar om. När det gäller asbest i damm och luft så används ett svepelektronmikroskop.

Om du ska riva eller demolera en äldre byggnad kan det vara bra att veta var asbest kan finnas för att sedan kunna ta kontakt med ett professionellt företag som arbetar med asbestsanering. Du finner ofta asbest i äldre hus i nedanstående områden:

Material där asbest kan finnas

 • Isoleringsskivor i väggar och på dörrar
 • I färger och plaster
 • Klinker
 • Linoleummattor
 • Som värmeisolering kring rör och pannor
 • Ventilationskanaler
 • Som brandskydd för stålkonstruktioner
 • Elinstallationer
 • Som beklädnad på tak och fasad, eternit
 • Fix och fog till kakel
 • Lim till golv


Användning av asbest totalförbjöds under tidigt 80-tal och sedan dess sker hantering av asbest främst vid rivning. Yrkesmässig hanteringen av asbest är reglerad av Arbetsmiljöverket för att skydda de som arbetar i byggbranschen och är extra utsatta för exponering av damm. För vår egen säkerhet är vi på Miramix noga med att alltid följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter för hantering av asbest.