Sanering av asbest på tak

Asbest är en mineral som finns i naturmaterial, om asbesten befinner sig i materialet är det inte lika farligt som när material går sönder eller börjar damma. Om du får en skada på ditt tak som gör att det sprids damm med asbest som du andas in kan det leda till stora hälsorisker. En vanlig sort av tak där asbest befinner sig är eternittak, det kan vara en stor risk att sanera eternittak själv då risken är att det sprids mer. Ska du riva eternittak är det bra att ta kontakt med proffs som kan göra det åt dig.

 

Riva eternittak – så går det till

För att företag ska få riva eternittak krävs ett speciellt tillstånd som man får av Arbetsmiljöverket. Vill du själv riva och sanera eternittak som privatperson får du göra det utan tillstånd. För att sanera kräver det däremot kunskap och ett välutfört arbete, både under rivningen men även efterarbetet där du måste se till att det inte finns avfall kvar som innehåller asbest. När du ska hantera avfallet är det viktigt att du packar det i täta påsar så dammet inte sprids vidare i luften där du sedan ska vara. Ännu en viktig sak är att markera påsarna så att de hanteras rätt.

 

Kostnad för att sanera och riva eternittak

Vad kostar det då att sanera och riva eternittak? Det är svårt att sätta ett exakt pris på vad det kommer kosta eftersom det finns flera saker som spelar in vid prissättning. Hur stort område det är, hur svårt det är att komma åt och hur mycket som måste saneras är en del av faktorerna som påverkar priset. Vill du ha ett exakt pris är det bäst att prata med en firma som kan göra en uppskattning av kostnaderna.