Asbestsanering i Stockholm 

Sanering av asbest är ett riskfyllt arbete och det finns tyvärr oseriösa aktörer i Stockholm som genomför saneringar utan både kunskap och tillstånd. För att inte riskera hälsan för både sig själv och omgivningen är det av största vikt att hanteringen sker på rätt sätt. Det är framförallt asbestfibrerna i dammet som frigörs vid asbestsaneringen som utgör den stora faran. Vid inandning kan det leda till flera allvarliga sjukdomar så som cancer och KOL. 

Sanering av asbest och eternit – så går det till 

Arbetsmiljöverkets regler för hur en asbestsanering ska gå till är strikta och det är viktigt att yrkesmän som jobbar med sanering av asbest och eternit är utbildade och har ordentlig kunskap. Vid rivning av asbest frigörs en stor mängd asbestfibrer som flyktigt kan sväva i luften under väldigt lång tid. För att förhindra spridning av damm måste området spärras av och säkerhetsslussar sättas upp. Genom att bilda ett undertryck hindras asbest då att spridas i omkringliggande område. Dammet kan också spridas via kläder och verktyg och därför använder man specialframtagna skyddskläder, utrustning och filter. 

Efter avslutad sanering är det viktigt att avfallet tas om hand och paketeras på rätt sätt för att ingen asbest ska spridas. Slutligen transporteras det till deponi för slutförvaring.  

Regler vid asbestsanering 

Det är framförallt personer som arbetar i byggbranschen som riskerar att utsättas för asbestdamm och för att skydda dem är reglerna kring asbestsaneringen strikta. Alla som riskerar att exponeras av asbest och arbetar med det professionellt måste ha tillstånd från Arbetsmiljöverket och följa de regler som finns. Reglerna beskriver olika metoder och säkerställer att saneringen utförs på ett korrekt sätt. De som deltar i rivningsarbetet ska ha intyg på att de genomgått speciell utbildning för hantering av asbest.  

För privatpersoner finns inte motsvarande regler men även som privatperson kan man riskera att hälsan påverkas negativt av asbest. Vi rekommenderar därför att du anlitar ett företag som har kunskap och tillstånd av Arbetsmiljöverket för sanering av asbest.

Behöver du hjälp med sanering av asbest? Tveka inte att höra av dig till oss! Läs gärna mer om asbestsanering i Stockholm på vår huvudsajt och besök vår kunskapsbank för att få reda på allt du behöver veta om asbest.