Vad kostar asbestsanering?

Vad asbestsanering kostar skiljer sig från fall till fall.


Självklart frågar alltid våra kunder vad det kostar att sanera asbest och vi förstår att det ibland kan kännas som en dyr och tråkig kostnad. Att betala för att sanera och ta bort asbest känns ju tråkigt eftersom det inte borde ha använts som byggnadsmaterial från första början.

KONTAKTA OSS SÅ GER VI FAST PRIS PÅ SANERING AV ASBEST!

Som du förstår är det svårt att sätta upp en pristariff för denna sorts tjänster där man bara läser av ett antal kvadratmeter som ska saneras eller liknande. Vi behöver komma ut och se hur det ser ut i din fastighet.

Det är lätt hänt att asbestsanering känns som en dyr och otroligt tråkig kostnad men det finns ett par olika faktorer som spelar roll när det gäller att bestämma kostnaden för asbestsanering.

- Vi måste följa de regler som Arbetsmiljöverket sanering av asbest

- Innan vi kan börja med vår asbestsanering så måste vi vanligtvis göra en inledande arbetsanalys för att få en aning om vad saneringen kommer att innebära.

- Innan asbestsaneringen börjar så väljer vi även att spärra av området och sätta upp säkerhetsslussar för att förhindra att asbestfibrer ska kunna sprida sig.

- Man behöver använda sig av masker, skyddskläder och särskilda dammsugare.

- Det krävs utbildad och certifierad personal.