Asbestanalys och inventering i Stockholm 

Dagligen hittas asbestfibrer i olika material även om det är många år sedan materialet förbjöds. Det kan vara svårt att veta om det finns asbest i ett utrymme som ska rivas eftersom det kan gömma sig i så många olika material. Det kan till exempel förekomma i isolering, golvmattor, lim, asfalt, fix och fog. Har du en fastighet i Stockholm uppförd före 1980-talet finns det risk för asbest och därför kan det vara bra att ta ett prov för analys.  

 

 

Inventering av asbest – så går det till 

Det är byggherrens ansvar att göra en inventering av asbest vid en rivning eller ombyggnation. Men det kan vara svårt att upptäcka, speciellt om man inte är erfaren. Har man ett äldre hus med nyare ytskikt så kan asbest gömma sig under till exempel golv eller bakom kakel och klinker. Då kan det kännas tryggt att ta hjälp av kunniga sanerare som hjälper till under hela processen, från inventering till slutförd rivning. Vid en inventering av asbest tas prover på de material som misstänks innehålla asbest. Det är viktigt att man använder skyddsutrustning och undviker att damma och frigöra fibrer även vid provtagning.  

 

 

Asbestprov för trygg och säker sanering 

Proverna paketeras i tättslutande material och det är viktigt att man skiljer de olika proverna åt så de inte kontaminerar varandra. Proverna skickas sedan in till ett laboratorium som är godkänt för analys av asbest i damm. Asbestmineralen kan identifieras genom flera olika metoder. Visar analysen att det finns asbest så måste det göras en anmälan till arbetsmiljöverket innan saneringsarbetet kan starta. Säkerheten står i fokus under hela processen. Genom att anlita specialutbildad, kompetent och erfaren saneringspersonal kan du känna dig trygg i att kraven från myndigheter uppfylls under hela saneringsarbetet.