TA REDA PÅ OM DU HAR ASBEST I DITT HEM

Det är inte alltid lätt att ta reda på om man har asbest i sitt hem. Det finns en del olika material som inte har någon märkning av asbest vilket ofta skapar okunskap bland ägarna. Det kan bland annat handla om byggprodukter och annat material. Denna okunskap kan göra att det blir svårt på egen hand att veta om det finns risk eller inte för att utsättas av asbestdamm, när man exempelvis bygger om eller renoverar sitt hus.  

 

ÄLDRE BYGGNADER – VAR UPPMÄRKSAM 

 

Det finns många som renoverar sina hem utan att veta att dammet kan innehålla asbest vilket är skadligt för oss människor. Om du bor i en äldre byggnad bör du se till att du är försiktig. Du kan exempelvis inventera arbetsplatsen för att se om det finns asbest innan du påbörjar ditt arbete.  

 

HÄR KAN ASBEST FINNAS 

Det är flera människor som inte helt säkert vet vart asbest kan förekomma. De vanligaste platserna asbest finns i är väggar och tak. Detta beror på att man förr i tiden använde sig av eternitplattor som består av 10% asbest och 90% cement. Fram till 1982 använde man asbest i en stor mängd olika byggnadsmaterial. Anledningen till att man använde sig av asbest var på grund av att det var ett billigare alternativ som kunde ersätta skiffer vid takläggning. Dessa eternitplattor har dock varit förbjudna i Sverige sedan år 1977. Byggnader som är renoverade mellan 50 och 70 talet behöver enligt arbetsmiljöverket utföra asbestinventering och asbestprovning för att säkerhetsställa att byggnaden är fri från asbest. Detta är viktigt då asbest är skadligt för oss då det har en stor påverkan på vår hälsa.  

 

Vi på Asbestsanera hjälper dig med asbestsanering. Vi har en lång och gedigen erfarenhet med rätt kompetens och utrustning. Kontakta gärna oss för att veta mer.  

Nyhetsarkiv

  • TA REDA PÅ OM DU HAR ASBEST I DITT HEM

    Det är inte alltid lätt att ta reda på om man har asbest i sitt hem. Det finns en del olika material som inte har någon märkning av asbest vilket ofta skapar okunskap bland ägarna. Det kan bland annat handla om byggprodukter och annat material. Denna okunskap kan göra att det blir svårt på egen hand att veta om det finns risk eller inte för att utsättas av asbestdamm, när man exempelvis bygger om eller renoverar sitt hus.