Sanering av asbest

Det finns en hel del saker att tänka på om man ska utföra en sanering av asbest.

Rätt typ av utrustning är viktigt då asbestfibrer kan orsaka flera hälsorisker. Man bör även avlägsna området när man sanerar, så att inte asbestfibrer sprids i luften och drabbar omgivningen. Asbestfibrer är skadligt och andas man in det kan lungsjukdomar uppstå.

Sanering av asbest går till på olika sätt beroende på om det är inomhus eller utomhus.

 

Regler för asbestsanering

Asbestfibrer är giftigt för både människor och djur. Därför bör en asbestsanering skötas ordentligt genom en del säkerhetsåtgärder. Om du ska göra en sanering av asbest inomhus ska arbetsområdet skärmas av. När man skärmar av arbetsområdet klär man in allt i plast och stänger av ventilationen samt täcker av dörrar och springor i fönstret. Utöver det placeras även speciella ventilationer in i arbetsområdet.

Om du ska sanera asbest inomhus finns det vissa regler att förhålla sig till. Det kan exempelvis handla om att sätta upp en varningsskylt och slussar. Slussarna ser till att man i olika steg tar av sig kläderna, tvättar sig och till slut tar på sig vanliga kläder. 

Vid sanering utomhus ska band sättas upp runt det drabbade området. Ventiler, springor, dörrar och fönster ska täckas för att asbest inte ska komma in i huset. Tvättning och ombyte ska också finnas utomhus i form av något bord.

Andra saker att förhålla sig till

Det finns andra saker att förhålla sig till också gällande sanering av asbest. Förutom att avgränsa spridningen, ska även rätt typ av utrustning användas. Om du är intresserad av att läsa mer kring regler och säkerhetsåtgärder kan du läsa mer på Arbetsmiljöverket.

 

Känner du dig osäker kring en asbestsanering bör du alltid anlita en firma som har tillstånd för dessa typer av arbeten.

Nyhetsarkiv

  • Sanering av eternittak

    Eternit är ett material som är gjort på cement och materialet asbest som var vanligt förekommande i byggmaterial fram till 1982, då det sedan förbjöds.

  • Sanering av eternit 

    När man talar om eternit så talar man oftast kring dess negativa påverkningar.