Boka in höstens asbestsanering redan nu!

Vi är nu inne i slutet av september månad vilket innebär att hösten officiellt är här. För att få den hjälp som man vill ha med asbestsanering i Stockholm i höst är det god tid att redan nu boka in den hjälp du behöver.

Här kan du hitta asbest

Att asbest tidigare har använts till takmaterial och fasadmaterial är allmänt känt, men asbest hittas i många andra typer av material. Några exempel på material som asbest har använts till är isolering, färg, plast, golvmattor, i anslutning till ventilationsdragningar samt i fix och fogmassa. Om man bor i ett hus som byggdes eller renoverades under 50- till 70-talet så finns det en risk för att asbesthaltigt byggnadsmaterial använts till huset. I samband med att du ska utföra en renovering i huset är det viktigt att den här typen av material hanteras och saneras på rätt sätt. 

Om en asbestsanering utförs utan rätt typ av kunskaper finns det risk för att asbestfibrer sprids med luften. Dessa kan vara farliga att få ned i lungorna. Med anledning av detta ska en asbestsanering ske med rätt kompetens och med rätt typ av utrustning.

 

Viktigt med säkerheten

När vi utför asbestsanering spärrar vi av det utrymme som ska saneras av. Anledningen är att material som innehåller asbest ger ifrån sig asbestfibrer när materialet går sönder. Asbestfibrer är skadliga om dessa följer med ned i lungorna vid inandning. Därför finns avspärrningen till för att minska risken att asbestfibrerna sprids. I samband med en asbestsanering används också särskilda skyddsoveraller samt masker med filter som skyddar mot de skadliga fibrerna. Även en dammsugare som är anpassad för en sanering av asbest används.

 

Asbestsanering i Stockholm

Du som privatperson kan själv ta hand om asbestsaneringen i ditt hem, men eftersom det finns risker med hanteringen av asbest så kan det vara bra att kontakta en firma med rätt kunskap om man själv känner sig osäker på hur saneringen ska gå till. Vi genomför säkra asbestsaneringar i Stockholm. Kontakta oss gärna för mer information och hur vi på bästa sätt kan hjälpa dig med din asbestsanering.

Nyhetsarkiv

  • Så går en asbestsanering till

    När du utför en asbestsanering i Stockholm är det viktigt att säkerheten står i fokus. Vid en sanering av asbest används därför särskild säkerhetsutrustning och särskilda rutiner.

  • Asbest finns i många slags material

    Asbest har på grund av sina positiva egenskaper använts i många typer av material längre tillbaka i tiden. Sedan det upptäcktes att asbesten kan vara skadlig för hälsan är den förbjuden i nytt byggnadsmaterial, men fortfarande finns asbest i många typer av material i äldre hus landet över.

  • Sanering av asbest måste utföras säkert

    Vid sanering av asbest finns det mycket som man ska ha i åtanke. Det är ytterst viktigt att saneringen går till på ett vis som är säkert. För företag som ska sanera asbest krävs ett särskilt tillstånd för att säkerställa att arbetet går till på rätt sätt.