Boka in höstens asbestsanering redan nu!

Vi är nu inne i slutet av september månad vilket innebär att hösten officiellt är här. För att få den hjälp som man vill ha med asbestsanering i Stockholm i höst är det god tid att redan nu boka in den hjälp du behöver.

Här kan du hitta asbest

Att asbest tidigare har använts till takmaterial och fasadmaterial är allmänt känt, men asbest hittas i många andra typer av material. Några exempel på material som asbest har använts till är isolering, färg, plast, golvmattor, i anslutning till ventilationsdragningar samt i fix och fogmassa. Om man bor i ett hus som byggdes eller renoverades under 50- till 70-talet så finns det en risk för att asbesthaltigt byggnadsmaterial använts till huset. I samband med att du ska utföra en renovering i huset är det viktigt att den här typen av material hanteras och saneras på rätt sätt. 

Om en asbestsanering utförs utan rätt typ av kunskaper finns det risk för att asbestfibrer sprids med luften. Dessa kan vara farliga att få ned i lungorna. Med anledning av detta ska en asbestsanering ske med rätt kompetens och med rätt typ av utrustning.

 

Viktigt med säkerheten

När vi utför asbestsanering spärrar vi av det utrymme som ska saneras av. Anledningen är att material som innehåller asbest ger ifrån sig asbestfibrer när materialet går sönder. Asbestfibrer är skadliga om dessa följer med ned i lungorna vid inandning. Därför finns avspärrningen till för att minska risken att asbestfibrerna sprids. I samband med en asbestsanering används också särskilda skyddsoveraller samt masker med filter som skyddar mot de skadliga fibrerna. Även en dammsugare som är anpassad för en sanering av asbest används.

 

Asbestsanering i Stockholm

Du som privatperson kan själv ta hand om asbestsaneringen i ditt hem, men eftersom det finns risker med hanteringen av asbest så kan det vara bra att kontakta en firma med rätt kunskap om man själv känner sig osäker på hur saneringen ska gå till. Vi genomför säkra asbestsaneringar i Stockholm. Kontakta oss gärna för mer information och hur vi på bästa sätt kan hjälpa dig med din asbestsanering.

Nyhetsarkiv

 • TA REDA PÅ OM DU HAR ASBEST I DITT HEM

  Det är inte alltid lätt att ta reda på om man har asbest i sitt hem. Det finns en del olika material som inte har någon märkning av asbest vilket ofta skapar okunskap bland ägarna. Det kan bland annat handla om byggprodukter och annat material. Denna okunskap kan göra att det blir svårt på egen hand att veta om det finns risk eller inte för att utsättas av asbestdamm, när man exempelvis bygger om eller renoverar sitt hus.  

 • Boka in höstens asbestsanering redan nu!

  Vi är nu inne i slutet av september månad vilket innebär att hösten officiellt är här. För att få den hjälp som man vill ha med asbestsanering i Stockholm i höst är det god tid att redan nu boka in den hjälp du behöver.

 • Att hantera asbestavfall!

  Byggmaterial som innehåller asbest kan damma mikroskopiska asbestpartiklar som kan komma in i kroppen genom inandning. När asbestpartiklar sätter sig lungorna kan detta innebära en stor fara och kan orsaka andningssvårigheter och vissa fall även cancer. Därför är det mycket viktigt att sådant avfall hanteras på rätt sätt.

 • Boka in asbestsanering i god tid!

  Vi är nu inne i mitten av juni månad, vilket innebär att det kan vara god tid att boka in sommarens asbestsanering. Detta för att vara säker på att få den hjälp du behöver - vid den tidpunkt som du vill ha den.

 • Hur vet man om man har asbest i sitt hem?

  Det kan vara svårt att veta med säkerhet om man har asbest i sin bostad, då material och byggprodukter innehållande asbest sällan är korrekt märkta.