Asbestsanering kräver försiktighet

Något som man kanske har hört talas om är att en asbestsanering kräver försiktighet och rätt kunskap, men varför krävs egentligen försiktighet?

En asbestsanering i Stockholm kräver försiktighet.

Läs mer också här om varför asbest är farligt

Asbesten kan vara farlig

Anledningen till att en asbestsanering i Stockholm, samt i resterande landet, kräver försiktighet och särskild kompetens är att asbest innehåller skadliga asbestfibrer som sprids i luften när material som innehåller asbest går sönder, exempelvis i samband med en renovering. Asbestfibrerna är farliga att få ned i lungorna. Bland de sjukdomar som asbest kan leda till finns bland annat lungcancer.

Vid en asbestsanering krävs att rätt säkerhetsutrustning används och att rätt säkerhetsrutiner följs för att riskerna vid saneringen av det asbesthaltiga materialet ska minimeras.

Hjälp med asbestsanering i Stockholm

Som privatperson får du utföra din asbestsanering i Stockholm själv men eftersom det finns risker med asbesten kan det vara bra att ta kontakt med en professionell firma i samband med att du ska utföra en asbestsanering.

När du tar hjälp med din asbestsanering i Stockholm undviker du själv riskerna och kan känna dig trygg med att saneringen sker på rätt sätt. Du får även mer tid över till annat som du kan tänkas vilja göra.

Nyhetsarkiv

 • Det här är en asbestanalys

  I samband med att man ska riva en byggnad eller delar av en byggnad för att kunna renovera så finns det risk för att man utsätts för asbest. Av den anledningen är det viktigt med en inventering i hemmet och att ta hjälp med asbestanalys inför det planerade arbetet.

 • Boka vårens asbestsanering i god tid

  När våren kommer med sina varmare temperaturer och ljusare dagar så kan det rimligen vara många som vill ha hjälp med hantverksarbeten. För att få den hjälp som du vill ha när du har planerat in den så kan det vara bra att boka in vårens asbestsanering i Stockholm redan nu.

 • Viktigt att följa föreskrifterna för asbestsaneringar

  Att utsättas för asbest kan innebära en rad risker för hälsan, bland annat kan det i värsta fal bidra till livshotande sjukdomar. Att följa arbetsmiljöverkets föreskrifter vid en asbestsanering kan på det viset vara livsviktigt.

 • Så mycket kostar asbestsanering

  En fråga som kommer upp i samband med att man behöver ta hjälp med en asbestsanering i Stockholm är vad en asbestsanering egentligen kostar. Kostnaden för att sanera asbest kan skilja sig från fall till fall.