Asbestsanering kräver försiktighet

Något som man kanske har hört talas om är att en asbestsanering kräver försiktighet och rätt kunskap, men varför krävs egentligen försiktighet?

En asbestsanering i Stockholm kräver försiktighet.

Läs mer också här om varför asbest är farligt

Asbesten kan vara farlig

Anledningen till att en asbestsanering i Stockholm, samt i resterande landet, kräver försiktighet och särskild kompetens är att asbest innehåller skadliga asbestfibrer som sprids i luften när material som innehåller asbest går sönder, exempelvis i samband med en renovering. Asbestfibrerna är farliga att få ned i lungorna. Bland de sjukdomar som asbest kan leda till finns bland annat lungcancer.

Vid en asbestsanering krävs att rätt säkerhetsutrustning används och att rätt säkerhetsrutiner följs för att riskerna vid saneringen av det asbesthaltiga materialet ska minimeras.

Hjälp med asbestsanering i Stockholm

Som privatperson får du utföra din asbestsanering i Stockholm själv men eftersom det finns risker med asbesten kan det vara bra att ta kontakt med en professionell firma i samband med att du ska utföra en asbestsanering.

När du tar hjälp med din asbestsanering i Stockholm undviker du själv riskerna och kan känna dig trygg med att saneringen sker på rätt sätt. Du får även mer tid över till annat som du kan tänkas vilja göra.

Nyhetsarkiv

 • Boka in asbestsanering i god tid!

  Vi är nu inne i mitten av juni månad, vilket innebär att det kan vara god tid att boka in sommarens asbestsanering. Detta för att vara säker på att få den hjälp du behöver - vid den tidpunkt som du vill ha den.

 • Hur vet man om man har asbest i sitt hem?

  Det kan vara svårt att veta med säkerhet om man har asbest i sin bostad, då material och byggprodukter innehållande asbest sällan är korrekt märkta.

 • Säker asbestsanering med Arbetmiljöverkets regler

  Vid en asbestsanering måste säkerheten stå i fokus då det finns stora hälsorisker vid sanering av asbest. För företag som ska sanera asbest krävs ett särskilt tillstånd för att säkerställa att arbetet går till på ett säkert sätt och att avfallet tas om hand korrekt.

 • Hög tid att boka in sommarens asbestsanering

  När våren och sommaren kommer så kan efterfrågan på hjälp med olika typer av hantverksarbeten öka. För att veta att man får den hjälp som man vill ha med en asbestsanering i Stockholm framöver när man önskar det så kan det vara bra att vara ute i god tid med att boka saneringen.

 • Att sanera asbest som privatperson

  En asbestsanering kan bli aktuell i hemmet i Stockholm i samband med exempelvis en ombyggnation. Det finns företag som man kan vända sig till för hjälp med asbestsanering. Men kan man även sanera asbest på egen hand som privatperson?