Asbest – Hur farligt är det?

Asbest är farligt för hälsan och kan bland annat påverka lungorna.


Det finns ett antal kända asbestsjukdomar som kan drabba dem som exponeras för asbest.

Asbestos – är den första kända sjukdomen, vilken innebär att lungvävnaden får ärrvävnad och som följd minskar syreupptagningsförmågan. Lungcancer som följd är då en stor risk. Cancer i lungsäcken är obotlig och dödlig, inom ett par månader har den ett dödligt utfall.

Andra asbestrelaterade sjukdomar – Asbestdammlunga, lungcancer och mesoteliom, en tumörsjukdom.

När man andas in asbestfibrer så kan det leda till ett antal allvarliga tillstånd som främst drabbar andningsorganen. Det kan leda till allt från så kallad dammlunga till lungcancer så det är alltså väldigt viktigt att skydda sig när man vistas i miljöer där det finns asbest.

Asbestrelaterade sjukdomar skördar cirka 100 liv i Sverige varje år och dessa sjukdomar tar många gånger upp till 20–40 år innan de upptäcks vilket gör att det då är alldeles för sent för att göra någonting åt dem.