FAQ

Välj kategori för att bläddra bland relevanta frågor.

Asbestsanering Visa alla frågor

Vilka sjukdomar kan man få av asbest?

Vilka sjukdomar kan man få av asbest?

Att asbest är skadligt för hälsan känner de flesta till. Trots det utsätts människor i Sverige dagligen för mer eller mindre asbest, i synnerhet de som arbetar i byggbranschen. Men även privatpersoner som river och bygger om i en fastighet där man använt asbest kan utsättas för de skadliga fibrerna. Här är några av sjukdomarna som förknippas med att man blivit utsatt för asbest.

Asbestos eller asbestlunga

Ett tecken på att man utsatts för skadliga nivåer av asbest och utvecklat så kallad asbestos är att man lätt blir andfådd. En del kanske tänker att de bara har dålig kondition, vilket antagligen är orsaken till att många haft asbestos i flera år innan de fått rätt diagnos. Asbestos orsakar minskad lungvolym, som i sin tur kommer till uttryck i hostattacker och ibland andnöd. Asbestos orsakar ärrbildning i lungorna vilket leder till lungstelhet. Tack vare ökad medvetenhet och kunskap om asbest så är denna sjukdom relativt ovanlig i Sverige idag.

Asbestpleurit

Asbestpleurit kallas ibland för vatten i lungsäcken. Orsaken är att man exponerats för höga halter av asbest. Asbestpleurit leder till minskning av lungvolymen, vilket märks i ökad anfåddhet. Ibland kan man få smärtor också. Sjukdomen klassas ändå som godartad.

KOL

Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom, ofta kallad KOL drabbar ofta rökare, men kan även drabba sådana som utsatts för asbest. Symptomen är slemhosta och nedsatt lungfunktion. Det kan gå så långt att den nedsatta lungfunktionen måste behandlas med syrgas pga risk för syrebrist.

Plack

Asbestfibrer som andats in eller svalts kan fastna i lungsäcksbladet och orsaka något som kallas plack. Det är en sorts förkalkning och förtjockning av bindväven i hjärtsäcken, lungsäcken och bukhinnan. Problem orsakade av plack är tack och lov ofta inte så allvarliga, men en konsekvens av det är nedsatt lungfunktion.

Lungcancer

Lungcancer kommer i olika former och kan orsakas av asbest. De som fått cancer på grund av asbest upptäcker det ofta efter en lång tid. Det har hänt att det upptäckts först ett par decennier efter exponeringen av höga halter asbest. Risken att drabbas av lungcancer hänger direkt ihop med hur mycket asbest man exponerats för och under hur lång tid. Är man dessutom rökare ökar risken för asbestrelaterad lungcancer.

Mesoteliom

Mesoteliom är en sorts lungcancer, eller snarare lungsäckscancer som är mycket aggressiv. Tumören sätter sig i bukhinnan eller i lungsäcken – och precis som med andra former av lungcancer kan det ta många år innan den upptäcks. Det tragiska är att när man upptäcker mesoteliom så är risken att man dör inom ett år hög.

Tjocktarmscancer

Ytterligare en form av cancer förknippad med asbest är tjocktarmscancer. Symptom som antyder att man drabbats av tjocktarmscancer är diarré, förstoppning, täta trängningar och blod i avföringen – symptom som inte är alltför ovanliga för helt andra sjukdomar alltså.