FAQ

Välj kategori för att bläddra bland relevanta frågor.

Asbestsanering Visa alla frågor

Hur ska man hantera asbestavfall?

Hur ska man hantera asbestavfall?

Asbesthaltigt byggmaterial kan damma mikroskopiska asbestpartiklar som kan orsaka en rad mycket farliga sjukdomar. Därför är det mycket viktigt att sådant avfall hanteras på ett korrekt sätt. Asbestavfall ska packas i lufttäta förpackningar, väl förslutna för att undvika att asbesthaltigt damm ska sprida sig.

Viktigt med säkerheten

När asbest hamnar i luften blir den farlig. Detta kan hända när man river i material som innehåller asbest, som t.ex. eternitplattor eller golv vars fästmaterial innehåller asbest. Dammet med asbest väger extremt lite och kan finnas kvar i luften i många timmar eller t.o.m. dagar.

Om man river i asbesthaltigt material och har rätt skyddsutrustning på sig kan man tro att det är fritt fram att avlägsna skyddsutrustningen efter att det gått några timmar. Detta är en mycket dålig idé. Därför är det viktigt att ta reda på hur man ska hantera asbest på ett korrekt sätt innan man påbörjar ett sådant projekt.

Märkning av asbestförpackningar och avfallhantering

När det asbesthaltiga materialet förpackats i lufttäta förpackningar ska man märka dessa förpackningar tydligt. En tydlig varningstext som informerar om att det innehåller asbest gör att de som hanterar avfallet kan göra det på ett ansvarsfullt sätt. Det förpackade och märkta avfallet är nu redo att transporteras till din närmaste avfallsanläggning.

Ibland kan det behövas tillstånd

För saneringsarbeten som är mer komplicerade eller större i omfattning rekommenderar vi att man anlitar professionell hjälp. Var noga med att företaget du anlitar har tillstånd att hantera och sanera asbest. Alla byggföretag har inte det. Det krävs ett officiellt tillstånd från Arbetsmiljöverket. Miramix är ett sådant företag och de har mångårig erfarenhet av asbestsanering.