FAQ

Välj kategori för att bläddra bland relevanta frågor.

Asbestsanering Visa alla frågor

Vad säger Arbetsmiljöverket om hur man river asbest?

Vad säger Arbetsmiljöverket om hur man river asbest?

Föreskrifter för rivning av asbesthaltigt byggmaterial finns i AFS 2006:1 ”Asbest från Arbetsmiljöverket”. Företag som ska utföra rivning och byggprojekt får inte påbörja sitt arbete med om asbest finns med i bilden, utan att först ha tillstånd och efter att de lämnat all nödvändig information om när, var och hur rivningen ska ske till Arbetsmiljöverket.

Sanering av asbest

På själva rivningsplatsen behöver det finnas en del handlingar. Varför är det så noga med alla dessa detaljer? Jo, eftersom asbest är ett mycket hälsofarligt material och kan utsätta människor och djur som vistas i närheten för bestående skador. Gör man allt i rätt ordning och följer föreskrifterna så minimeras riskerna vid rivning av asbest.

När arbetet ska börja

På byggplatsen eller rivningsplatsen ska följande handlingar finnas tillgängliga när arbetet startar.

  • Ett tillstånd eller beslut från Arbetsmiljöverket med godkännande av rivningsarbetet.
  • Bevis att de som arbetar med rivningen har rätt utbildning
  • Skydds- och hanteringsinstruktioner som är framtagna för just det aktuella projektet.
  • Intyg att de som leder rivningsprojektet har rätt utbildning
  • En kopia på de uppgifter som man lämnat till Arbetsmiljöverket i sin ansökan om tillstånd.
  • Tjänstbarhetsintyg, eller intyg om medicinska kontroller för samtliga arbetare.

Har du frågor om asbestsanering eller rivning, kontakta Miramix för mer hjälp.