FAQ

Välj kategori för att bläddra bland relevanta frågor.

Asbestsanering Visa alla frågor

Vad behöver man för att kontrollera asbesthalten?

Vad behöver man för att kontrollera asbesthalten?

För att veta om det finns asbest behöver man genomföra en analys. Analysen kan ge svar på om det finns asbest och dess omfattning – vilket i sin tur avgör vilka åtgärder som är lämpliga att gå vidare med.

Hur man gör en asbestanalys

För att analysera asbest i pulverform behövs ca tre matskedar av det för att räcka för ett korrekt provresultat. Om det är i annan form än pulver, t.ex. en platta så behövs ca tre till fem centimeter av materialet som man misstänker kan innehålla asbest.

Om man behöver lämna in flera materialprover, t.ex. från golv, isolering och fasad, så ska de olika proverna förvaras i separata lufttäta förpackningar (exempelvis plastpåsar). Lägger man alla prover i samma förpackning kan man inte veta säkert om de olika proverna kontaminerat varandra, vilket ger ett opålitligt slutresultat. Om du vill ha hjälp med att samla in materialprover på ett rätt sätt, kontakta Miramix för hjälp med detta.

Vad gör jag om det är asbest?

Asbest är samlingsnamnet för ett antal mineraler med långa tunna fibrer. Asbest har egenskaper som man tyckte var jättebra inom byggbranschen. Det var isolerande, tåligt och ljuddämpande. Den kunde dessutom spinnas till textilier pga dess långa fibrer; textilier som hade mycket bra förmåga att absorbera fukt.

Asbest blir extra farligt när man börjar hantera det, t.ex. riva upp golv där asbest använts. De lätta fibrerna sprids då i luften och kan finnas kvar där under en lång tid. När man sedan andas in asbestpartiklar kan de sätta sig i luftvägarna och lungorna och orsaka ett flertal mer eller mindre allvarliga sjukdomar. Man slutade att använda asbest mellan 1977-1982.