FAQ

Välj kategori för att bläddra bland relevanta frågor.

Asbestsanering Visa alla frågor

Vad är eternit för något?

Vad är eternit för något?

När du hör ordet eternit tänker du förmodligen på eternitplattor, något som var vanligt på husfasader för ett antal decennier sedan och som fortfarande finns kvar här och där. Ett annat namn för eternit är asbestcement.

Eternit fick sitt namn av en österrikisk man vid namn Ludvig Hatschek redan i slutet av 1800-talet. Ungefär en tiondel av eternitplattan består av asbest. Resterande är cement (och vatten). Namnet associerar man närmast med engelskans eternity, som i sin tur kommer från latinets aeternitas – evighet. Namnet är ingen slump, utan eterniten blev populär och framgångsrik eftersom den hade en så lång beständighet och utstod kyla, värme och fukt i många decennier. Minst 50 år utan något särskilt underhåll.  

Eternitens framgångsperiod

Skifferplattor var något som konkurrerade med eterniten. Men skiffer var dyrare. Och på västkusten där det blåste mycket, kalla vindar, regn och havssalt, krävdes ett hållbart material. Eterniten gjorde succe i bl.a. Kungshamn, Smögen och Åstol. Under 40-talet kunde detta vitgrå material synas överallt.

Att eternitplattor var så hållbart och billigt gav den lite dåligt anseende bland en del. Den fick öknamn som fattiglappar, norskt tegel och torparkex. Med tiden började larmrapporter trilla in, som antydde att eternit och asbest orsakade allvarliga hälsoproblem, framförallt hos de som arbetade i Eternitfabriken i Lomma. Anställda blev sjuka i cancer och även en del dödsfall inträffade. Än idag är skandalen inte helt utredd.

Hur du säkert får bort eternit från ditt hus

Eternitplattor kan finnas i form av husbeklädnad eller takplattor på ditt hus. Dess gråvita utseende är lätt att känna igen. Är fastigheten byggd på 40- eller 50-talet så är det hög sannolik att det är just eternit eller asbestcement.

Miramix har mångårig erfarenhet att sanera eternit och asbest i Stockholm och närliggande områden. Ta kontakt med dem om hur du kan bli av med eterniten.