FAQ

Välj kategori för att bläddra bland relevanta frågor.

Asbestsanering Visa alla frågor

Vad är asbest för något?

Vad är asbest för något?

Asbest är egentligen inte en enda sak. Det är ett samlingsnamn på olika fiberartade kristalliserade silikater. Dessa mineraler delas i sin tur upp i olika kategorier – vanligtvis vit, blå och brun asbest.

Själva namnet asbest kommer från grekiskans asbestos, vilket betyder oförstörbar eller outsläcklig. Eternitplattor är ett vanligt byggmaterial där asbest förekommit, och namnet Eternit har en liknande bakgrund – eternity från engelskans evighet. Kombinationen av att vara hälsovådligt och evigt är förstås en dålig kombination.

Vad användes asbest till?

Varför den finns i så många hus och hem trots att den är så pass hälsovådlig beror på att den har många egenskaper som passar fastigheter, som t.ex. att det är ljuddämpande, brandskyddande och isolerande. Därför användes det flitigt fram till ca 1980 i VVS-installation, golvläggning, elinstallationer m.m. Även kakelfix och kakelfog har innehållit asbest, samt skruvpluggsmassa vilket var vanligt innan man började använda skruvpluggar som vi är vana vid idag.

Hur ser asbest ut?

När man granskar asbest i stark förstoring framträder fibrer som är mycket små och nästan omöjliga att se. Dessa fibrer sprids mycket lätt i luften, om det t.ex. finns i fästmaterialet under ett golv som man river upp. Dammet som sprids kan då innehålla asbest. Asbest är så pass lätt att det kan vara luftburet i flera dygn.

Vad ska jag göra om det finns asbest?

Asbest kommer in i kroppen genom inandning och sätter sig i lungorna. Asbest i lungorna är förstås inte alls bra och kan orsaka andningssvårigheter och i vissa fall till och med cancer. På grund av detta är det viktigt att vara försiktig om man ska riva eller bygga om på platser där asbesthaltigt byggmaterial kan ha använts, men även att allvarligt överväga en asbestsanering utförd av kunnig personal.