FAQ

Välj kategori för att bläddra bland relevanta frågor.

Asbestsanering Visa alla frågor

Måste jag se till att det inte finns någon asbest i min fastighet?

Måste jag se till att det inte finns någon asbest i min fastighet?

Asbest kan förekomma i många olika sammanhang i din fastighet. Framförallt om du bor i ett lite äldre hus så är risken stor att det kan finnas asbest någonstans. Men du behöver inte få panik. Om materialet som innehåller asbest är helt så är det i regel ingen fara, och du  måste inte vidta åtgärder för att avlägsna asbestmaterialet.

Om materialet med asbest är helt kan det sitta kvar

Från 50- till 70-talet användes asbest på många områden i byggbranschen, som golv, isolering, fasad- och takplattor. Det sitter än idag kvar i många hem. Och så länge materialet är helt, som exempelvis hela eternitplattor eller i lim som finns under linoleummattor så är det ingen hälsofara för dig som bor där. Så om du får reda på att det finns asbest i ditt hem behöver du inte få panik. Chanserna är goda att du inte behöver göra något.

Om materialet som innehåller asbest är i dåligt skick, eller riskerar att falla sönder kan det vara en god idé att avlägsna materialet på rätt sätt. Samma gäller om du tänker bygga om, renovera eller riva i asbesthaltigt byggmaterial. Då behöver du vara försiktig och göra det på rätt sätt. Om du anlitat företag för ombyggnation behöver de dessutom vara licenserade för att ens få utföra ett sådant jobb. Till skillnad från privatpersoner måste företag ha rätt utbildning och följa de regler som finns från Arbetsmiljöverket.

Asbestinventering

Visst finns det mycket att tänkta på när det kommer till att riva ner och göra sig av med byggmaterial som innehåller asbest. Men om du inte ska riva i sådant material, exempelvis vid en renovering, och materialet är intakt så är det inte nödvändigt att du vidtar några åtgärder.

Om du vill veta säkert om det finns asbest i din fastighet så anlita ett licenserat företag, exempelvis Miramix, så kan de göra en asbestinventering åt dig.