FAQ

Välj kategori för att bläddra bland relevanta frågor.

Asbestsanering Visa alla frågor

Kan man sanera asbest själv?

Kan man sanera asbest själv?

Företag får inte sanera asbest om de saknar tillstånd att göra det från Arbetsmiljöverket. Det är ett riskfyllt arbete som kräver att man följer givna föreskrifter på ett yrkesmässigt sätt. Privatpersoner har visserligen inte dessa regler över sig, så rent juridiskt får de riva och bygga om i fastigheter och bostäder som har asbest. Däremot är det en mycket dålig idé.

Något att tänka på för privatpersoner

Låt oss säga att du bor i en fastighet som är byggd före 1980, och du tänker göra lite renoveringar – byta golv, renovera badrummet eller kanske riva ner en vägg. Låt oss ge dig lite tips och rekommendationer om du ändå väljer att gå vidare på egen hand, utan att anlita hantverkare som vet hur man hanterar asbest på ett säkert sätt.

Asbest är en lätt, mikroskopisk fiber som lätt dammar upp om du t.ex. river upp ett plast- eller linoleumgolv som limmats med asbesthaltigt lim. Asbestfibrerna kan då vara i luften i flera timmar, ja flera dagar. Vistas du på den platsen är risken påtaglig att du andas in asbest och att det sätter sig i lungorna och orsakar permanent skada.

Vilken utrustning man behöver vid asbesthantering

Använd alltid andningsmask och skyddskläder när du hanterar asbest. Även handskar. Och med skyddskläder menar vi sådana som används en gång och sedan slängs på återvinningscentral. Andningsmasken ska ha P3-filter. Ska du ta ner eternitplattor från en fasadvägg – blöt ner eternitplattorna. Samma gäller golv. Plasta in området där du ska hantera asbesthaltigt material och fukta ytorna. Inomhus kan du även komplettera med att spraya med vattenspray i luften regelbundet. Vattendropparna kan då fånga upp asbestfibrer och på så vis binda de så att de går att torka upp.  

Vad ska jag göra med allt asbesthaltigt material?

För att inte sprida asbest i naturen eller andra platser där människor och djur kan ta skada av det så måste asbest hanteras som farligt avfall. Börja med att packa allt asbesthaltigt material i täta plastpåsar. Det ska vara lufttätt för att inte riskera att asbest dammar runt. När du packat allt asbest i lufttäta påsar, märk påsarna tydligt med information att de innehåller asbest. Nu kan du transportera det till återvinningscentralen eller avfallsanläggningen i din stad.