FAQ

Välj kategori för att bläddra bland relevanta frågor.

Asbestsanering Visa alla frågor

Kan jag använda material med asbest igen?

Kan jag använda material med asbest igen?

Låt oss säga att du rivit en vägg med där du vet att det finns asbest, men den delen av det rivna materialet fortfarande är helt och du skulle vilja använda dig av det igen. Skulle det vara okej?

Asbestavfall ska inte användas igen

Problemet med asbest är att så fort det rivits eller bearbetats på något sätt så frigörs asbestfibrer i luften. Dessa sprids lätt och kan finnas kvar i flera timmar eller dagar där rivningen skett. Asbest kan finnas isolering till ventilation, rör, fönsterkitt, fogmassor exempelvis för kakel. Och så i form av asbestcement eller mer populärt känt som eternit på husfasad eller takplattor.

På grund av att asbesthaltigt material vid rivning kan ha åverkan och därför ökad risk för spridning av asbestfibrer, ska sådant material inte användas igen utan slängas på korrekt sätt. Skulle man återanvända asbesthaltigt material betyder det att man utsätter alla som vistas när det materialet för hälsorisker. Beständiga hälsorisker.

Det rivna materialet ska packas i lufttäta påsar eller förpackningar och märkas tydligt så att alla vet att innehållet består av asbest. Det förslutna och märkta avfallet kan sedan tas omhand på en återvinningscentral eller avfallsstation som är ämnad för det.

Hjälp med sanering av asbest

Du som privatperson har inga lagliga hinder att genomföra en sanering av asbesthaltiga material, men det är ett riskfyllt arbete som kräver rätt utrustning. Glovebags, speciella andningsmasker samt engångsskyddskläder som kan kastas efter användning med mera gör att det kan vara en god idé att lämna arbetet till licenserade fackmän. Kontakta Miramix som kan berätta mer om asbestsanering.