FAQ

Välj kategori för att bläddra bland relevanta frågor.

Asbestsanering Visa alla frågor

Hur kan man stoppa asbest från att sprida sig?

Hur kan man stoppa asbest från att sprida sig?

Det finns flera åtgärder att vidta när man ska sanera asbest. Självklart är skyddsutrustning en viktig del i det hela. Men utöver rätt utrustning så behöver man avgränsa området där asbestsaneringen ska göras. Annars finns det risk att asbest sprids i luften och orsakar skada. Tillvägagångssätten är lite olika beroende på om man ska asbestsanera inomhus eller utomhus.

Regler man måste följa vid asbestsanering

Det finns flera säkerhetsåtgärder att vidta för att förhindra att det farliga asbestdammet som kan uppstå vid sanering sprids. Sker saneringen inomhus ska man skärma av området som saneras med plast. Det ska vara helt tätt. Ventilation till utrymmet ska stängas av, springor vid fönster och dörrar ska tätas. Hur ska man andas där kanske du undrar? Jo, man placerar speciella ventilatorer på arbetsområdet.

Utöver inplastningen och ventilationsutrustningen så ska arbetsområdet tydligt märkas för att varna omgivningen om att det sker asbestsanering. För att komma in i saneringsutrymmet, och för att lämna det, måste man göra en sluss där man kan byta om från kontaminerade skyddskläder och tvätta av sig.

Även vid asbestsanering utomhus ska området avgränsas, exempelvis med plast. Alla springor ska tätas så att asbesten inte sprids in i huset eller någon annanstans. Marken behöver också täckas med plast eller annat lämpligt material som förhindrar att marken kontamineras. Även vid utomhussanering behövs en sluss eller en bod för tvättning och ombyte.

Oavsett om saneringen sker inom- eller utomhus ska det finnas en container i närheten av arbetsområdet som är tydligt märkt med information om att den kan innehålla hälsofarligt material.

Fler saker att tänka på vid sanering

Förutom alla skyddsåtgärder som gäller platsen där asbestsaneringen ska utföras så finns det strikta riktlinjer om utrustningen som ska användas. Exakt vilken typ av utrustning specificeras på Arbetsmiljöverkets webbplats. För en professionellt utförd asbestsanering rekommenderar vi att du anlitar ett licenserat företag, som t.ex. Miramix.