Viktigt att följa föreskrifterna för asbestsaneringar

Att utsättas för asbest kan innebära en rad risker för hälsan, bland annat kan det i värsta fal bidra till livshotande sjukdomar. Att följa arbetsmiljöverkets föreskrifter vid en asbestsanering kan på det viset vara livsviktigt.

Att följa Arbetsmiljöverkets regler för asbestsanering är viktigt.

Läs mer här om de tjänster som vi erbjuder inom asbestsanering i Stockholm

Livsviktiga regler för asbestsanering

I samband med att man sanerar material som innehåller asbest så sprids så kallade asbestfibrer i rummet. Om man andas in dessa med inandningsluften kan det får stora, negativa konsekvenser. Det finns en rad asbestsjukdomar, som bland annat asbestos men också cancer i lungsäcken.

När man utför en asbestsanering i Stockholm eller en annan del av landet så måste man som företag ha tillstånd och följa de föreskrifter som finns hos Arbetsmiljöverket. Att en asbestsanering går till på rätt sätt med rätt rutiner och utförande samt rätt typ av skyddsutrustning är viktigt för att undvika riskerna. Detta gäller både för dem som utför saneringen samt andra som befinner sig i närheten.

Säker asbestsanering i Stockholm

Vi har den rätta kompetensen inom asbestsaneringar och hjälper våra kunder med säkra asbestsaneringar i Stockholm. Ta gärna kontakt för att veta mer samt för din asbestsanering.

Nyhetsarkiv

 • Sanerings-projekt våren 2021

  Asbest är ett hälsofarligt ämne som kan orsaka flera allvarliga sjukdomar som exempelvis cancer. Sedan det upptäcktes att asbesten är skadlig för hälsan är den förbjuden i nytt byggnadsmaterial, men fortfarande finns asbest i många typer av material i äldre hus landet över. Vid renovering av ett äldre hus är det därför betydelsefullt att kontrollera eventuell asbest i byggnadsmaterialet för att undvika risker.

 • Boka in sanering av eternittak

  Eternit, eller Asbestcement som det också heter, är en blandning av krossad asbest och cement. Eternit var ett mycket populärt material att använda i bland annat huskonstruktioner, dels som väggpanel men även som takytskikt. Om du skulle få en skada på ditt eternittak som gör att det sprids damm med asbest som du andas in kan det leda till stora hälsorisker. Därför är det viktigt att genomgå en sanering. Det kan vara en stor risk att sanera eternittak själv då risken är att det sprids mer. Ska du riva eternittak är det bra att ta kontakt en behörig som kan göra det åt dig.

 • Kika in hos sanerarna: Så går en asbestsanering till!

  Vi befinner oss nu i december månad med ynka nio dagar kvar till julafton. Vi på Asbestsanera vill därför passa på att önska våra kunder en god jul och gott nytt år. Du som vill ha ordnat med asbestsanering i Stockholm denna vinter är det hög tid att redan nu boka in dina tjänster. Men hur går det egentligen till när vi utför asbestsanering i Stockholm? Häng med in i verkstan och kika när våra experter utför asbestsanering, steg för steg!

 • Ta reda på om du har asbest i ditt hem

  Det är inte alltid lätt att ta reda på om man har asbest i sitt hem. Det finns en del olika material som inte har någon märkning av asbest vilket ofta skapar okunskap bland ägarna. Det kan bland annat handla om byggprodukter och annat material. Denna okunskap kan göra att det blir svårt på egen hand att veta om det finns risk eller inte för att utsättas av asbestdamm, när man exempelvis bygger om eller renoverar sitt hus.  

 • Boka in höstens asbestsanering redan nu!

  Vi är nu inne i slutet av september månad vilket innebär att hösten officiellt är här. För att få den hjälp som man vill ha med asbestsanering i Stockholm i höst är det god tid att redan nu boka in den hjälp du behöver.