Viktigt att följa föreskrifterna för asbestsaneringar

Att utsättas för asbest kan innebära en rad risker för hälsan, bland annat kan det i värsta fal bidra till livshotande sjukdomar. Att följa arbetsmiljöverkets föreskrifter vid en asbestsanering kan på det viset vara livsviktigt.

Att följa Arbetsmiljöverkets regler för asbestsanering är viktigt.

Läs mer här om de tjänster som vi erbjuder inom asbestsanering i Stockholm

Livsviktiga regler för asbestsanering

I samband med att man sanerar material som innehåller asbest så sprids så kallade asbestfibrer i rummet. Om man andas in dessa med inandningsluften kan det får stora, negativa konsekvenser. Det finns en rad asbestsjukdomar, som bland annat asbestos men också cancer i lungsäcken.

När man utför en asbestsanering i Stockholm eller en annan del av landet så måste man som företag ha tillstånd och följa de föreskrifter som finns hos Arbetsmiljöverket. Att en asbestsanering går till på rätt sätt med rätt rutiner och utförande samt rätt typ av skyddsutrustning är viktigt för att undvika riskerna. Detta gäller både för dem som utför saneringen samt andra som befinner sig i närheten.

Säker asbestsanering i Stockholm

Vi har den rätta kompetensen inom asbestsaneringar och hjälper våra kunder med säkra asbestsaneringar i Stockholm. Ta gärna kontakt för att veta mer samt för din asbestsanering.

Nyhetsarkiv

 • Att hantera asbestavfall!

  Byggmaterial som innehåller asbest kan damma mikroskopiska asbestpartiklar som kan komma in i kroppen genom inandning. När asbestpartiklar sätter sig lungorna kan detta innebära en stor fara och kan orsaka andningssvårigheter och vissa fall även cancer. Därför är det mycket viktigt att sådant avfall hanteras på rätt sätt.

 • Boka in asbestsanering i god tid!

  Vi är nu inne i mitten av juni månad, vilket innebär att det kan vara god tid att boka in sommarens asbestsanering. Detta för att vara säker på att få den hjälp du behöver - vid den tidpunkt som du vill ha den.

 • Hur vet man om man har asbest i sitt hem?

  Det kan vara svårt att veta med säkerhet om man har asbest i sin bostad, då material och byggprodukter innehållande asbest sällan är korrekt märkta.

 • Säker asbestsanering med Arbetmiljöverkets regler

  Vid en asbestsanering måste säkerheten stå i fokus då det finns stora hälsorisker vid sanering av asbest. För företag som ska sanera asbest krävs ett särskilt tillstånd för att säkerställa att arbetet går till på ett säkert sätt och att avfallet tas om hand korrekt.

 • Hög tid att boka in sommarens asbestsanering

  När våren och sommaren kommer så kan efterfrågan på hjälp med olika typer av hantverksarbeten öka. För att veta att man får den hjälp som man vill ha med en asbestsanering i Stockholm framöver när man önskar det så kan det vara bra att vara ute i god tid med att boka saneringen.