Vad är kostnaden för asbestsanering?

En av dom mest frekventa frågorna vi brukar få är hur mycket asbestsanering egentligen kostar.

Asbest är ett farligt material och förekommer oftast i äldre byggnader. Vi har full förståelse att kostnaden för asbestsanering inte är den mest underhållande sättet att spendera sina pengar på, men när man väl har kommit till den punkten att sanering är nödvändigt finns det tyvärr inte så många alternativ att välja bland.

Då asbestsanering skiljer sig från fall till fall och olika faktorer kan avgöra kostnaden, blir det svårt för oss att ge ett rakt svar på vad en asbestsanering egentligen kostar. Vi har full förståelse att det är något som man undrar över. För att vi kan ska kunna besvara på vad det kostar för asbestsanering krävs det att vi får tillräckligt mycket information angående just din situation. Detta gör vi bäst genom att komma ut till dig som kund och göra en bedömning på hur fastigheten ser ut, för att sedan kunna ge svar på vad asbestsanering kostar.

Vanliga åtgärder


Vi på företaget måste exempelvis följa de regler som Arbetsmiljöverket har fastställt angående hur alla ska hantera asbest och sanering, de strikta reglerna är inget som någon kan överskrida. För att vi ska kunna påbörja med asbestsanering inleder vi vanligtvis med en arbetsanalys för att få ett djupare inblick på vad saneringen kommer att innebära.

I startprocessen av asbestsaneringen börjar vi alltid med att spärra av området. Detta gör vi för att sedan kunna sätta upp säkerhetsslussar. Säkerhetsslussarna används för att förhindra spridning av asbestfibrer. Säkerhetsslussarna fungerar på de sätt att de har ett undertryck som förhindrar asbestfibrer att kunna sprida sig genom luften.

Asbest är som tidigare nämnt ett farligt material som kan ge stora konsekvenser för de som arbetar. Följden av det farliga materialet kan leda till en rad olika sorters sjudomar och skador för de arbetande. För att motverka följden använder de som arbetar med att sanera lämpliga och anpassade masker och skyddskläder för just sanera asbest. De utrustningarna som används av arbetarna är utrustade med ett speciellt andningsfilter som är specifik kvalificerade för just sanering av asbest.

Kvalificerade masker och skyddskläder är dock inte det enda som krävs, då exempelvis en viss sorts dammsugare behövs för att kunna säkerställa att asbestfibrer städas upp på ett säkert sätt, detta är något som en vanlig dammsugare inte kan utföra då fibrerna stanna istället kvar i luften och miljön.

Nyhetsarkiv