Tid att boka höstens asbestsanering

Vi är nu snart inne i september månad och hösten är snart här. För att få den hjälp som man vill ha med asbestsanering i Stockholm i höst har nu tiden kommit att boka in sin hjälp.

Det kan vara bra att boka en asbestsanering i Stockholm i god tid.

Läs mer om våra tjänster inom asbestsanering i Stockholm

Asbest finns i mycket material

Asbest kan finnas i många typer av material i ditt hem i Stockholm, exempelvis i fix och fog, golvmattor och isolering samt i tak- och fasadmaterial. I samband med att du ska utföra en renovering i huset är det viktigt att den här typen av material hanteras och saneras på rätt sätt.

Om en asbestsanering utförs utan rätt typ av kunskaper finns det risk för att asbestfibrer sprids med luften. Dessa kan vara farliga att få ned i lungorna. Med anledning v detta ska en asbestsanering i Stockholm ske med rätt kompetens.

Boka asbestsanering i Stockholm

Det kan vara bra att boka in en asbestsanering i Stockholm i god tid. På det viset vet man att man får den hjälp som man vill ha när man hade tänkt att arbetet skulle utföras. Hör gärna av dig till oss för att boka in din hjälp med asbestsanering i Stockholm.

Nyhetsarkiv

 • Boka in asbestsanering i god tid!

  Vi är nu inne i mitten av juni månad, vilket innebär att det kan vara god tid att boka in sommarens asbestsanering. Detta för att vara säker på att få den hjälp du behöver - vid den tidpunkt som du vill ha den.

 • Hur vet man om man har asbest i sitt hem?

  Det kan vara svårt att veta med säkerhet om man har asbest i sin bostad, då material och byggprodukter innehållande asbest sällan är korrekt märkta.

 • Säker asbestsanering med Arbetmiljöverkets regler

  Vid en asbestsanering måste säkerheten stå i fokus då det finns stora hälsorisker vid sanering av asbest. För företag som ska sanera asbest krävs ett särskilt tillstånd för att säkerställa att arbetet går till på ett säkert sätt och att avfallet tas om hand korrekt.

 • Hög tid att boka in sommarens asbestsanering

  När våren och sommaren kommer så kan efterfrågan på hjälp med olika typer av hantverksarbeten öka. För att veta att man får den hjälp som man vill ha med en asbestsanering i Stockholm framöver när man önskar det så kan det vara bra att vara ute i god tid med att boka saneringen.

 • Att sanera asbest som privatperson

  En asbestsanering kan bli aktuell i hemmet i Stockholm i samband med exempelvis en ombyggnation. Det finns företag som man kan vända sig till för hjälp med asbestsanering. Men kan man även sanera asbest på egen hand som privatperson?