Ta reda på om du har asbest i ditt hem

Det är inte alltid lätt att ta reda på om man har asbest i sitt hem. Det finns en del olika material som inte har någon märkning av asbest vilket ofta skapar okunskap bland ägarna. Det kan bland annat handla om byggprodukter och annat material. Denna okunskap kan göra att det blir svårt på egen hand att veta om det finns risk eller inte för att utsättas av asbestdamm, när man exempelvis bygger om eller renoverar sitt hus.  

 

ÄLDRE BYGGNADER – VAR UPPMÄRKSAM 

 

Det finns många som renoverar sina hem utan att veta att dammet kan innehålla asbest vilket är skadligt för oss människor. Om du bor i en äldre byggnad bör du se till att du är försiktig. Du kan exempelvis inventera arbetsplatsen för att se om det finns asbest innan du påbörjar ditt arbete.  

 

HÄR KAN ASBEST FINNAS 

Det är flera människor som inte helt säkert vet vart asbest kan förekomma. De vanligaste platserna asbest finns i är väggar och tak. Detta beror på att man förr i tiden använde sig av eternitplattor som består av 10% asbest och 90% cement. Fram till 1982 använde man asbest i en stor mängd olika byggnadsmaterial. Anledningen till att man använde sig av asbest var på grund av att det var ett billigare alternativ som kunde ersätta skiffer vid takläggning. Dessa eternitplattor har dock varit förbjudna i Sverige sedan år 1977. Byggnader som är renoverade mellan 50 och 70 talet behöver enligt arbetsmiljöverket utföra asbestinventering och asbestprovning för att säkerhetsställa att byggnaden är fri från asbest. Detta är viktigt då asbest är skadligt för oss då det har en stor påverkan på vår hälsa.  

 

Vi på Asbestsanera hjälper dig med asbestsanering. Vi har en lång och gedigen erfarenhet med rätt kompetens och utrustning. Kontakta gärna oss för att veta mer.  

Nyhetsarkiv

 • Sanerings-projekt våren 2021

  Asbest är ett hälsofarligt ämne som kan orsaka flera allvarliga sjukdomar som exempelvis cancer. Sedan det upptäcktes att asbesten är skadlig för hälsan är den förbjuden i nytt byggnadsmaterial, men fortfarande finns asbest i många typer av material i äldre hus landet över. Vid renovering av ett äldre hus är det därför betydelsefullt att kontrollera eventuell asbest i byggnadsmaterialet för att undvika risker.

 • Boka in sanering av eternittak

  Eternit, eller Asbestcement som det också heter, är en blandning av krossad asbest och cement. Eternit var ett mycket populärt material att använda i bland annat huskonstruktioner, dels som väggpanel men även som takytskikt. Om du skulle få en skada på ditt eternittak som gör att det sprids damm med asbest som du andas in kan det leda till stora hälsorisker. Därför är det viktigt att genomgå en sanering. Det kan vara en stor risk att sanera eternittak själv då risken är att det sprids mer. Ska du riva eternittak är det bra att ta kontakt en behörig som kan göra det åt dig.

 • Kika in hos sanerarna: Så går en asbestsanering till!

  Vi befinner oss nu i december månad med ynka nio dagar kvar till julafton. Vi på Asbestsanera vill därför passa på att önska våra kunder en god jul och gott nytt år. Du som vill ha ordnat med asbestsanering i Stockholm denna vinter är det hög tid att redan nu boka in dina tjänster. Men hur går det egentligen till när vi utför asbestsanering i Stockholm? Häng med in i verkstan och kika när våra experter utför asbestsanering, steg för steg!

 • Ta reda på om du har asbest i ditt hem

  Det är inte alltid lätt att ta reda på om man har asbest i sitt hem. Det finns en del olika material som inte har någon märkning av asbest vilket ofta skapar okunskap bland ägarna. Det kan bland annat handla om byggprodukter och annat material. Denna okunskap kan göra att det blir svårt på egen hand att veta om det finns risk eller inte för att utsättas av asbestdamm, när man exempelvis bygger om eller renoverar sitt hus.  

 • Boka in höstens asbestsanering redan nu!

  Vi är nu inne i slutet av september månad vilket innebär att hösten officiellt är här. För att få den hjälp som man vill ha med asbestsanering i Stockholm i höst är det god tid att redan nu boka in den hjälp du behöver.