Sanerings-projekt våren 2021

Asbest är ett hälsofarligt ämne som kan orsaka flera allvarliga sjukdomar som exempelvis cancer. Sedan det upptäcktes att asbesten är skadlig för hälsan är den förbjuden i nytt byggnadsmaterial, men fortfarande finns asbest i många typer av material i äldre hus landet över. Vid renovering av ett äldre hus är det därför betydelsefullt att kontrollera eventuell asbest i byggnadsmaterialet för att undvika risker.


Läs mer om sanering eternittak och asbestsanering i Stockholm

 

Hälsoskadligt material

Det är framförallt personer som arbetar inom byggbranschen som riskerar att bli utsatta för asbestdamm vid bearbetning av material som innehåller asbest. Därför kräver rivning av av asbest försiktighet och särskild kompetens för att undvika att skadliga asbestfibrer sprids i luften. Vid en asbestsanering krävs att rätt säkerhetsutrustning används och att rätt säkerhetsrutiner följs för att riskerna vid saneringen av det asbesthaltiga materialet ska minimeras. Vi på Asbestsanera har flera års erfarenhet av att sanera asbest och vi följer de säkerhetsföreskrifter som krävs för ett säkert arbete.

Med bakgrund av riskerna som finns vid en asbestsanering krävs det av ett företag som ska sanera asbest att man har ett tillstånd från Arbetsmiljöverket. Om man är en privatperson så gäller dock inte dessa regler, så om du vill riva eller på något annat sätt bearbeta asbest i en bostad som du själv är ägare till så kan du alltså göra detta. Av flera anledningar rekommenderar vi dock inte att man asbestsanerar själv i sin fastighet i Stockholm om man inte har tillräcklig kunskap och den utrustning som Arbetsmiljöverket föreskriver i sina regler.

 

Anlita en behörig sanerare

Eftersom det finns risker med asbest kan det vara bra att ta kontakt med en professionell firma i samband med att du ska utföra en asbestsanering. När du tar hjälp med asbestsanering i Stockholm undviker du själv riskerna och kan känna dig trygg med att saneringen sker på rätt sätt. Kontakta oss gärna så berättar vi närmre om hur vi på bästa sätt kan hjälpa dig med din asbestsanering.

Nyhetsarkiv

 • Asbestsanering i Stockholm

  Asbest kan vara farligt att handskas med om man tidigare inte har någon erfarenhet av det.

 • Hälsorisker vid asbestexponering

  Har du misstankar om asbest i ditt hem? Ska du dessutom renovera och riva delar av fastigheten? Då är det av stor vikt att byggnadsmaterialet genomgår en asbestanalys innan arbetet påbörjas.

 • Asbestinventering - viktigt att kontrollera asbest

  Trots att användningen av asbest totalförbjöds i Sverige år 1982 hittas ämnet än idag i olika typer av material. Planerar man på att riva en äldre byggnad är det av stor vikt att man kontrollerar om byggnadsmaterialet innehåller asbest. Skulle man mot förmodan riva i asbesthaltigt material kan detta ge förödande konsekvenser.

 • Boka in vårens asbestsanering 

  Vi är inne i mars månad och våren har äntligen anlänt till Stockholm. För att få den hjälp man behöver med asbestsanering till sommaren är det hög tid att boka in sin hjälp nu. Vi på Asbestsanera utför asbestsanering i hela Stockholm. 

 • Sanerings-projekt våren 2021

  Asbest är ett hälsofarligt ämne som kan orsaka flera allvarliga sjukdomar som exempelvis cancer. Sedan det upptäcktes att asbesten är skadlig för hälsan är den förbjuden i nytt byggnadsmaterial, men fortfarande finns asbest i många typer av material i äldre hus landet över. Vid renovering av ett äldre hus är det därför betydelsefullt att kontrollera eventuell asbest i byggnadsmaterialet för att undvika risker.