Sanering av eternit 

När man talar om eternit så talar man oftast kring dess negativa påverkningar.

Det beror på att eternit innehåller farliga ämnen som asbest. Asbest är farligt för människan och kan leda till allvarliga sjukdomar. Med anledning av den risk man kan utsätta sig själv och omgivningen för så bör man kontakta ett företag som kan utföra eternitsanering så att du inte behöver ta onödiga hälsorisker. 

 

Eternitsanering kräver försiktighet 

Eternit användes flitigt som tak och fasadbeläggning förr i tiden och är ett material som är både lätt och brandhärdig. Däremot har materialet blivit förbjudet att använda som byggmaterial sedan 1977 i Sverige. Att hantera asbest är farligt och idag finns det strikta regler från Arbetsmiljöverket kring hur en eternitsanering ska gå till för att begränsa riskerna med eternit.  

 

Rätta kunskaper för eternitsanering 


För att sanera krävs det däremot kunskap och ett välutfört arbete, både under rivningen och efterarbete där man måste se till att det inte finns några avfall kvar som innehåller asbest så att det inte sprids vidare i luften där du sedan ska vara. Det är dessutom viktigt att man packar och markerar påsarna så att de hanteras rätt. 

Så går en sanering till 


Är man helt ovetande och osäker på mängden eternit i sin byggnad så kan man först ställa sig frågan om fastigheten är byggd före mitten på sjuttiotalet. Om svaret skulle vara ja innebär det att fastigheten är i riskgruppen och då bör man vara försiktig med att lyfta på plattor eller väggar då det kan komma ut eternit partiklar som kan vara skadliga för hälsan. För att ett företag ska kunna få sanera krävs det först ett speciellt tillstånd som man får av Arbetsmiljöverket.  

Sanering av eternittak  


Kontakta oss om du har funderingar kring ditt tak eller att du behöver hjälp med sanering av eternittak. 

Nyhetsarkiv

  • Sanering av eternittak

    Eternit är ett material som är gjort på cement och materialet asbest som var vanligt förekommande i byggmaterial fram till 1982, då det sedan förbjöds.

  • Sanering av eternit 

    När man talar om eternit så talar man oftast kring dess negativa påverkningar.