Så mycket kostar asbestsanering

En fråga som kommer upp i samband med att man behöver ta hjälp med en asbestsanering i Stockholm är vad en asbestsanering egentligen kostar. Kostnaden för att sanera asbest kan skilja sig från fall till fall.

Kostnaden för en asbestsanering i Stockholm skiljer sig från fall till fall.

Läs mer också här om priset för en asbestsanering i Stockholm

Priset för asbestsanering skiljer sig

Att generellt säga vad en asbestsanering i Stockholm kan tänkas kosta är svårt av flera anledningar. För det första beror kostnaden för en asbestsanering på omfattningen av det arbete som ska utföras. För det andra så påverkas kostnaden även av sådant som man måste ta hänsyn till när asbestsaneringen utförs. Bland annat måste man som företag investera i rätt typ av säkerhetsutrustning och vidareutbilda sin personal på området.

Om du vill ha hjälp med en asbestsanering i Stockholm så är det första steget innan vi kan säga något om kostnaden för att sanera det asbesthaltiga materialet att vi kommer hem till dig för att se över vad som behövs göras.

Asbestsanering i Stockholm

Vi utför asbestsanering i Stockholm av många typer av material. Fråga oss gärna för att veta mer om våra tjänster samt för att få en idé om vad just din asbestsanering kan tänkas kosta.

Nyhetsarkiv

 • TA REDA PÅ OM DU HAR ASBEST I DITT HEM

  Det är inte alltid lätt att ta reda på om man har asbest i sitt hem. Det finns en del olika material som inte har någon märkning av asbest vilket ofta skapar okunskap bland ägarna. Det kan bland annat handla om byggprodukter och annat material. Denna okunskap kan göra att det blir svårt på egen hand att veta om det finns risk eller inte för att utsättas av asbestdamm, när man exempelvis bygger om eller renoverar sitt hus.  

 • Boka in höstens asbestsanering redan nu!

  Vi är nu inne i slutet av september månad vilket innebär att hösten officiellt är här. För att få den hjälp som man vill ha med asbestsanering i Stockholm i höst är det god tid att redan nu boka in den hjälp du behöver.

 • Att hantera asbestavfall!

  Byggmaterial som innehåller asbest kan damma mikroskopiska asbestpartiklar som kan komma in i kroppen genom inandning. När asbestpartiklar sätter sig lungorna kan detta innebära en stor fara och kan orsaka andningssvårigheter och vissa fall även cancer. Därför är det mycket viktigt att sådant avfall hanteras på rätt sätt.

 • Boka in asbestsanering i god tid!

  Vi är nu inne i mitten av juni månad, vilket innebär att det kan vara god tid att boka in sommarens asbestsanering. Detta för att vara säker på att få den hjälp du behöver - vid den tidpunkt som du vill ha den.

 • Hur vet man om man har asbest i sitt hem?

  Det kan vara svårt att veta med säkerhet om man har asbest i sin bostad, då material och byggprodukter innehållande asbest sällan är korrekt märkta.