Säker asbestsanering med Arbetmiljöverkets regler

Vid en asbestsanering måste säkerheten stå i fokus då det finns stora hälsorisker vid sanering av asbest. För företag som ska sanera asbest krävs ett särskilt tillstånd för att säkerställa att arbetet går till på ett säkert sätt och att avfallet tas om hand korrekt.

Faran med asbest

Asbest i byggmaterial förbjöds för många år sedan men än i dag är det många fastigheter som fortfarande har kvar asbesthaltigt material. Förbudet tillkom när man upptäckte de risker som finns med att andas in de fibrer som frigörs när materialet går sönder. Det damm som bildas när asbesthaltigt material rivs kan tränga ner i lungorna och leda till ett flertal allvarliga sjukdomar där ibland cancer. Av den anledningen är det extra viktigt att man är försiktig vid rivning. Om man bor i ett äldre hus kan det finnas anledning att föra en asbestinventering och ta hjälp med en asbestsanering om det finns asbesthaltigt material man har tänkt riva.

Säker asbestsanering

Arbetsmiljöverkets regler och föreskrifter för hur en sanering av asbest ska gå till är till för att skydda från de farliga fibrer som frigörs vid rivning. Många företag som erbjuder tjänster inom asbestsanering lever inte upp till kraven från Arbetsmiljöverket. I och med att det är riskfyllt med saneringen är det viktigt att som privatperson se till att arbeta med ett företag som är seriöst och har de rätta kunskaperna.

Miramix personal har full behörighet för sanering av asbest och bär alltid skyddsutrustning Varje gång de lämnar arbetsplatsen passerar de en sluss. Miramix tar säkerheten vid asbestarbeten på största allvar, både för medarbetarnas och kundernas skull.

 

Kontakta Miramix om du behöver hjälp med rivning av asbest i Stockholm.

 

Nyhetsarkiv

 • Sanerings-projekt våren 2021

  Asbest är ett hälsofarligt ämne som kan orsaka flera allvarliga sjukdomar som exempelvis cancer. Sedan det upptäcktes att asbesten är skadlig för hälsan är den förbjuden i nytt byggnadsmaterial, men fortfarande finns asbest i många typer av material i äldre hus landet över. Vid renovering av ett äldre hus är det därför betydelsefullt att kontrollera eventuell asbest i byggnadsmaterialet för att undvika risker.

 • Boka in sanering av eternittak

  Eternit, eller Asbestcement som det också heter, är en blandning av krossad asbest och cement. Eternit var ett mycket populärt material att använda i bland annat huskonstruktioner, dels som väggpanel men även som takytskikt. Om du skulle få en skada på ditt eternittak som gör att det sprids damm med asbest som du andas in kan det leda till stora hälsorisker. Därför är det viktigt att genomgå en sanering. Det kan vara en stor risk att sanera eternittak själv då risken är att det sprids mer. Ska du riva eternittak är det bra att ta kontakt en behörig som kan göra det åt dig.

 • Kika in hos sanerarna: Så går en asbestsanering till!

  Vi befinner oss nu i december månad med ynka nio dagar kvar till julafton. Vi på Asbestsanera vill därför passa på att önska våra kunder en god jul och gott nytt år. Du som vill ha ordnat med asbestsanering i Stockholm denna vinter är det hög tid att redan nu boka in dina tjänster. Men hur går det egentligen till när vi utför asbestsanering i Stockholm? Häng med in i verkstan och kika när våra experter utför asbestsanering, steg för steg!

 • Ta reda på om du har asbest i ditt hem

  Det är inte alltid lätt att ta reda på om man har asbest i sitt hem. Det finns en del olika material som inte har någon märkning av asbest vilket ofta skapar okunskap bland ägarna. Det kan bland annat handla om byggprodukter och annat material. Denna okunskap kan göra att det blir svårt på egen hand att veta om det finns risk eller inte för att utsättas av asbestdamm, när man exempelvis bygger om eller renoverar sitt hus.  

 • Boka in höstens asbestsanering redan nu!

  Vi är nu inne i slutet av september månad vilket innebär att hösten officiellt är här. För att få den hjälp som man vill ha med asbestsanering i Stockholm i höst är det god tid att redan nu boka in den hjälp du behöver.