Säker asbestsanering med Arbetmiljöverkets regler

Vid en asbestsanering måste säkerheten stå i fokus då det finns stora hälsorisker vid sanering av asbest. För företag som ska sanera asbest krävs ett särskilt tillstånd för att säkerställa att arbetet går till på ett säkert sätt och att avfallet tas om hand korrekt.

Faran med asbest

Asbest i byggmaterial förbjöds för många år sedan men än i dag är det många fastigheter som fortfarande har kvar asbesthaltigt material. Förbudet tillkom när man upptäckte de risker som finns med att andas in de fibrer som frigörs när materialet går sönder. Det damm som bildas när asbesthaltigt material rivs kan tränga ner i lungorna och leda till ett flertal allvarliga sjukdomar där ibland cancer. Av den anledningen är det extra viktigt att man är försiktig vid rivning. Om man bor i ett äldre hus kan det finnas anledning att föra en asbestinventering och ta hjälp med en asbestsanering om det finns asbesthaltigt material man har tänkt riva.

Säker asbestsanering

Arbetsmiljöverkets regler och föreskrifter för hur en sanering av asbest ska gå till är till för att skydda från de farliga fibrer som frigörs vid rivning. Många företag som erbjuder tjänster inom asbestsanering lever inte upp till kraven från Arbetsmiljöverket. I och med att det är riskfyllt med saneringen är det viktigt att som privatperson se till att arbeta med ett företag som är seriöst och har de rätta kunskaperna.

Miramix personal har full behörighet för sanering av asbest och bär alltid skyddsutrustning Varje gång de lämnar arbetsplatsen passerar de en sluss. Miramix tar säkerheten vid asbestarbeten på största allvar, både för medarbetarnas och kundernas skull.

 

Kontakta Miramix om du behöver hjälp med rivning av asbest i Stockholm.

 

Nyhetsarkiv

 • Säker asbestsanering med Arbetmiljöverkets regler

  Vid en asbestsanering måste säkerheten stå i fokus då det finns stora hälsorisker vid sanering av asbest. För företag som ska sanera asbest krävs ett särskilt tillstånd för att säkerställa att arbetet går till på ett säkert sätt och att avfallet tas om hand korrekt.

 • Hög tid att boka in sommarens asbestsanering

  När våren och sommaren kommer så kan efterfrågan på hjälp med olika typer av hantverksarbeten öka. För att veta att man får den hjälp som man vill ha med en asbestsanering i Stockholm framöver när man önskar det så kan det vara bra att vara ute i god tid med att boka saneringen.

 • Att sanera asbest som privatperson

  En asbestsanering kan bli aktuell i hemmet i Stockholm i samband med exempelvis en ombyggnation. Det finns företag som man kan vända sig till för hjälp med asbestsanering. Men kan man även sanera asbest på egen hand som privatperson?

 • Det här är en asbestanalys

  I samband med att man ska riva en byggnad eller delar av en byggnad för att kunna renovera så finns det risk för att man utsätts för asbest. Av den anledningen är det viktigt med en inventering i hemmet och att ta hjälp med asbestanalys inför det planerade arbetet.

 • Boka vårens asbestsanering i god tid

  När våren kommer med sina varmare temperaturer och ljusare dagar så kan det rimligen vara många som vill ha hjälp med hantverksarbeten. För att få den hjälp som du vill ha när du har planerat in den så kan det vara bra att boka in vårens asbestsanering i Stockholm redan nu.