Säker asbestsanering med Arbetmiljöverkets regler

Vid en asbestsanering måste säkerheten stå i fokus då det finns stora hälsorisker vid sanering av asbest. För företag som ska sanera asbest krävs ett särskilt tillstånd för att säkerställa att arbetet går till på ett säkert sätt och att avfallet tas om hand korrekt.

Faran med asbest

Asbest i byggmaterial förbjöds för många år sedan men än i dag är det många fastigheter som fortfarande har kvar asbesthaltigt material. Förbudet tillkom när man upptäckte de risker som finns med att andas in de fibrer som frigörs när materialet går sönder. Det damm som bildas när asbesthaltigt material rivs kan tränga ner i lungorna och leda till ett flertal allvarliga sjukdomar där ibland cancer. Av den anledningen är det extra viktigt att man är försiktig vid rivning. Om man bor i ett äldre hus kan det finnas anledning att föra en asbestinventering och ta hjälp med en asbestsanering om det finns asbesthaltigt material man har tänkt riva.

Säker asbestsanering

Arbetsmiljöverkets regler och föreskrifter för hur en sanering av asbest ska gå till är till för att skydda från de farliga fibrer som frigörs vid rivning. Många företag som erbjuder tjänster inom asbestsanering lever inte upp till kraven från Arbetsmiljöverket. I och med att det är riskfyllt med saneringen är det viktigt att som privatperson se till att arbeta med ett företag som är seriöst och har de rätta kunskaperna.

Miramix personal har full behörighet för sanering av asbest och bär alltid skyddsutrustning Varje gång de lämnar arbetsplatsen passerar de en sluss. Miramix tar säkerheten vid asbestarbeten på största allvar, både för medarbetarnas och kundernas skull.

 

Kontakta Miramix om du behöver hjälp med rivning av asbest i Stockholm.

 

Nyhetsarkiv

 • Boka in höstens asbestsanering redan nu!

  Vi är nu inne i slutet av september månad vilket innebär att hösten officiellt är här. För att få den hjälp som man vill ha med asbestsanering i Stockholm i höst är det god tid att redan nu boka in den hjälp du behöver.

 • Att hantera asbestavfall!

  Byggmaterial som innehåller asbest kan damma mikroskopiska asbestpartiklar som kan komma in i kroppen genom inandning. När asbestpartiklar sätter sig lungorna kan detta innebära en stor fara och kan orsaka andningssvårigheter och vissa fall även cancer. Därför är det mycket viktigt att sådant avfall hanteras på rätt sätt.

 • Boka in asbestsanering i god tid!

  Vi är nu inne i mitten av juni månad, vilket innebär att det kan vara god tid att boka in sommarens asbestsanering. Detta för att vara säker på att få den hjälp du behöver - vid den tidpunkt som du vill ha den.

 • Hur vet man om man har asbest i sitt hem?

  Det kan vara svårt att veta med säkerhet om man har asbest i sin bostad, då material och byggprodukter innehållande asbest sällan är korrekt märkta.

 • Säker asbestsanering med Arbetmiljöverkets regler

  Vid en asbestsanering måste säkerheten stå i fokus då det finns stora hälsorisker vid sanering av asbest. För företag som ska sanera asbest krävs ett särskilt tillstånd för att säkerställa att arbetet går till på ett säkert sätt och att avfallet tas om hand korrekt.