Provanalys asbest 

Misstänker du att ditt hus är drabbad av asbest?

I så fall vore det klokt att ta kontakt med Miramix för att få professionell hjälp med provanalys av asbest. Asbest är beteckningen för en grupp mineral som bildar långa tunna fibrer med speciella egenskaper. Asbest är mycket hälsofarligt och kan ge upphov till olika sjukdomar. En enkel handling som att skrapa målarfärg, byta ut en golvmatta kan frigöra asbestfibrer i skadliga halter.  

 

Asbest förekomst 

På 70-talet används en stor mängd byggnadsmaterial av asbest. Asbest användes mycket under 70-talet på grund av sin slittålighet. Ämnet är inget bra för människan då forskning har visat att asbest kan framkalla cancer. Bieffekterna från ämnet förekommer inte förrän 20 till 40 år efter. Kontakta Miramix för att få hjälp med provanalys av asbest. 

 

Genomförande  

När man ska utföra prov analys av asbest är det viktigt att det går till på rätt sätt och det finns en hel del att ha i åtanken. Exempelvis ska proverna vara 3–5 cm för att kunna vara representativa, är det pulverform ska det vara 2–3 matskedar. Proverna ska dessutom ligga i en plastpåse eller något annat tättslutande material. Är det mer än ett materialprov så bör varje asbestprov ligga i egen påse så att det inte kontaminerar med varandra. Hos Miramix har de experter som gör noggranna undersökningar som identifierar vart asbesten finns och vart det kan förekomma. Vid prov analys av asbest kommer personalen på Miramix hem till dig för att undersöka och göra provtagningar. Om materialet visar sig innehålla asbest och det finns risk för exponering för asbesthaltigt damm vid arbete, krävs det speciella skyddsåtgärder, skyddsutrustning och utbildning gör att kunna få hantera det asbesthaltiga materialet. 

 

Provtagning asbest 

 
Behöver du hjälp med att analysera asbestförekomst? Miramix är ett fullständigt certifierat företag med tillstånd till att ta hand om asbest, dessutom följer de alltid direktiven från Arbetsmiljöverket. Tveka inte och kontakta Miramix så att de kan hjälpa dig med provtagning av asbest så att du inte behöver oroa dig. 

Nyhetsarkiv

  • Sanering av eternittak

    Eternit är ett material som är gjort på cement och materialet asbest som var vanligt förekommande i byggmaterial fram till 1982, då det sedan förbjöds.

  • Sanering av eternit 

    När man talar om eternit så talar man oftast kring dess negativa påverkningar.