Fördelar med att ta hjälp med asbestsanering

Om du ska sanera material som innehåller asbest i ditt hem i Stockholm så finns det ett flertal anledningar till att det är bra att ta hjälp med asbestsaneringen.

Det finns flera fördelar med att ta hjälp med en asbestsanering i Stockholm.

Läs också mer om hur det går till vid en asbestsanering i Stockholm

Hjälp med säker asbestsanering

Asbest kan finnas i en mängd olika material i hemmet om man bor i ett äldre hus. I samband med att asbestmaterialet bryts, exempelvis vid en renovering eller på grund av att materialet är slitet och har gått sönder, så sprids asbestfibrer med luften. Asbestfibrerna kan vara skadliga att få ned i lungorna.

Att ta hjälp med en asbestsanering i Stockholm har den fördelen att man kan känna sig trygg med att saneringen utförs på ett säkert vis. Man behöver inte heller själv utsätta sig för risker. När man tar hjälp med en asbestsanering istället för att sköta den själv så får man också själv mer tid över som kan läggas på annat.

Asbestsanering i Stockholm

Om du vet med dig att du behöver sanera asbest i hemmet i Stockholm så finns det alltså goda anledningar att ta hjälp med saneringen. Hör gärna av dig till oss.

Nyhetsarkiv

 • TA REDA PÅ OM DU HAR ASBEST I DITT HEM

  Det är inte alltid lätt att ta reda på om man har asbest i sitt hem. Det finns en del olika material som inte har någon märkning av asbest vilket ofta skapar okunskap bland ägarna. Det kan bland annat handla om byggprodukter och annat material. Denna okunskap kan göra att det blir svårt på egen hand att veta om det finns risk eller inte för att utsättas av asbestdamm, när man exempelvis bygger om eller renoverar sitt hus.  

 • Boka in höstens asbestsanering redan nu!

  Vi är nu inne i slutet av september månad vilket innebär att hösten officiellt är här. För att få den hjälp som man vill ha med asbestsanering i Stockholm i höst är det god tid att redan nu boka in den hjälp du behöver.

 • Att hantera asbestavfall!

  Byggmaterial som innehåller asbest kan damma mikroskopiska asbestpartiklar som kan komma in i kroppen genom inandning. När asbestpartiklar sätter sig lungorna kan detta innebära en stor fara och kan orsaka andningssvårigheter och vissa fall även cancer. Därför är det mycket viktigt att sådant avfall hanteras på rätt sätt.

 • Boka in asbestsanering i god tid!

  Vi är nu inne i mitten av juni månad, vilket innebär att det kan vara god tid att boka in sommarens asbestsanering. Detta för att vara säker på att få den hjälp du behöver - vid den tidpunkt som du vill ha den.

 • Hur vet man om man har asbest i sitt hem?

  Det kan vara svårt att veta med säkerhet om man har asbest i sin bostad, då material och byggprodukter innehållande asbest sällan är korrekt märkta.