Det här är en asbestanalys

I samband med att man ska riva en byggnad eller delar av en byggnad för att kunna renovera så finns det risk för att man utsätts för asbest. Av den anledningen är det viktigt med en inventering i hemmet och att ta hjälp med asbestanalys inför det planerade arbetet.

Miramix utför asbestanalys och inventering i Stockholm.

Läs mer också här om asbestanalys och inventering i Stockholm

Upptäck asbest med inventering

Inventering av asbest och asbestanalys är säkerligen något som många har hört talas om, men vad innebär detta egentligen? Vid inventering och asbestanalys går man igenom material i hemmet för att upptäcka om det finns material som innehåller asbest. Den här typen av material kan ibland vara problematiskt att upptäcka i hemmet. Av den anledningen kan det vara bra att vända sig till en kunnig firma.

Vid en inventering och asbestanalys i Stockholm kommer vi till din fastighet för att undersöka samt göra provtagningar på material som vi misstänker kan innehålla asbest. Om det visar sig finnas asbest kan en asbestsanering bli aktuell.

Kontakta oss för asbestanalys

Hör gärna av dig för din hjälp att upptäcka den skadliga asbesten innan ditt byggprojekt. Vi utför både inventering och asbestanalys samt asbestsanering i Stockholm.

Nyhetsarkiv

 • Att hantera asbestavfall!

  Byggmaterial som innehåller asbest kan damma mikroskopiska asbestpartiklar som kan komma in i kroppen genom inandning. När asbestpartiklar sätter sig lungorna kan detta innebära en stor fara och kan orsaka andningssvårigheter och vissa fall även cancer. Därför är det mycket viktigt att sådant avfall hanteras på rätt sätt.

 • Boka in asbestsanering i god tid!

  Vi är nu inne i mitten av juni månad, vilket innebär att det kan vara god tid att boka in sommarens asbestsanering. Detta för att vara säker på att få den hjälp du behöver - vid den tidpunkt som du vill ha den.

 • Hur vet man om man har asbest i sitt hem?

  Det kan vara svårt att veta med säkerhet om man har asbest i sin bostad, då material och byggprodukter innehållande asbest sällan är korrekt märkta.

 • Säker asbestsanering med Arbetmiljöverkets regler

  Vid en asbestsanering måste säkerheten stå i fokus då det finns stora hälsorisker vid sanering av asbest. För företag som ska sanera asbest krävs ett särskilt tillstånd för att säkerställa att arbetet går till på ett säkert sätt och att avfallet tas om hand korrekt.

 • Hög tid att boka in sommarens asbestsanering

  När våren och sommaren kommer så kan efterfrågan på hjälp med olika typer av hantverksarbeten öka. För att veta att man får den hjälp som man vill ha med en asbestsanering i Stockholm framöver när man önskar det så kan det vara bra att vara ute i god tid med att boka saneringen.