Provtagning av asbest 

Det är inte alltid det är så självklart att man har asbest i sitt hem.

Dessutom finns det en hel del material i byggnaden som inte har någon märkning av att det innehåller asbest. Vilket lätt skapar en förvirring bland fastighetsägarna. Misstänker du att ditt hus är drabbad av asbest? I så fall vore det klokt att ta kontakt med professionell för att hjälp med provtagning av asbest. Med hjälp av en provtagning av asbest kan man få svar på om byggnadsmaterialet är drabbad av asbest eller inte. 

Provtagning för att förebygga asbest 

Asbest är ett material som användes mycket förr i tiden, speciellt på hus och bostäder som är byggda på 70-talet. Materialet förekommer än i dag i äldre byggnader. Detta beror främst på egenskapen som asbest besitter, då materialet har en hög hållfasthet och tål mycket värme och hetta. Asbest består av små fibrer som är väldigt tunna och sprids väldigt lätt vid rivning och renoveringar. Ämnet är farligt att andas in eftersom det kan skada lungorna och i värsta fall framkalla cancer. Därför rekommenderar vi att man tillämpar en provtagning av asbest så snart som möjligt för att slippa hälsoproblemen. 

Arbetsmiljöverkets direktiv 

För att kunna utföra provtagning av asbest krävs det en viss typ av kompetens och även om man har den rätta kompetensen måste man alltid vara extra noggrann. Dessutom är det viktigt att företag följer arbetsmiljöverkets direktiv för att säkerställa att provtagning av asbest sköts på rätt sätt. 

Få hjälp med provtagning av asbest 

Vi hjälper dig gärna med provtagning av asbest. Vi har en lång erfarenhet och alla våra medarbetare har rätt kompetens och utrustning för att kunna utföra provtagning av asbest på ett säkert sätt. Tveka inte på att hör av dig till oss så berättar vi gärna mer om hur vi på bästa sätt kan hjälpa dig.

Nyhetsarkiv

  • Så går en asbestsanering till

    När du utför en asbestsanering i Stockholm är det viktigt att säkerheten står i fokus. Vid en sanering av asbest används därför särskild säkerhetsutrustning och särskilda rutiner.

  • Asbest finns i många slags material

    Asbest har på grund av sina positiva egenskaper använts i många typer av material längre tillbaka i tiden. Sedan det upptäcktes att asbesten kan vara skadlig för hälsan är den förbjuden i nytt byggnadsmaterial, men fortfarande finns asbest i många typer av material i äldre hus landet över.

  • Sanering av asbest måste utföras säkert

    Vid sanering av asbest finns det mycket som man ska ha i åtanke. Det är ytterst viktigt att saneringen går till på ett vis som är säkert. För företag som ska sanera asbest krävs ett särskilt tillstånd för att säkerställa att arbetet går till på rätt sätt.